FIO Bank zlaté číslo

script na výpočet čísla bankového účtu na želanieVo FIO banke si môžete vybrať vlastné číslo účtu, ak je voľné, ale musí spĺňať normu ISO 7046, modulus 11 radix 2.
Do zlatého okienka napíšte 8 znakov želaného čísla a program dopočíta možnosti pre zvyšné dva čísla.
Napríklad obľúbený dátum (s nulami) alebo Vaše IČO.
(ak vložíte 10 znakov, skontroluje či je ok alebo nok)

výsledok